Skrota excelarket!

Med DANKOST PRO kan näringsberäkning, produktutveckling och en komplicerad ingrediensmatrix i Excel vara en del av de förgångna. Idag använder

Produktutveckling

DANKOST PRO är mycket fördelaktigt i samband med utvecklingen av nya produkter. Med råvarorna registrerat i databasen finns all nödvändig

Integration till Validoo

Exportera och importera till Validoo. GS1 med Validoo i Sverige har utvecklat standardformulär som används över hela världen och denna

Slider

Språkvariation

Dankost Pro kan användas till språkvarianter inom livsmedel. När en råvara upprättas i DANKOST PRO finns möjligheten att samtidigt översätta råvaran till 5 andra språk.

Näringsdeklaration

Med DANKOST PRO kan användaren göra avancerade beräkningar på näringsinnehållet och priser, både under produktutveckling och på färdiga produkter.

Dankost

Dankost har existerat i 25 år och ägs sedan sommaren 2016 av Kraftvaerk Group, en stark spelare inom digital affärsutveckling. Dankost utvecklar och förhandlar programmet DANKOST PRO till livsmedelsindustrin.

Det gör att Dankost kan erbjuda sina kunder ett djupgående samarbete som är flexibelt och kan specialanpassas efter det funktioner som efterfrågas.

Dankost har omkring tvåhundra kunder i Skandinavien, på Grönland och Färöarna. Med fokus på livsmedelsproducenter och forskning samt kommuner och storkök. De anställda hos Dankost har alla en lång bakgrund inom livsmedelsbranschen. Det gör att man kan lösa problem tekniskt i DANKOST PRO men att man också har en förståelse för kundernas behov ute på köks- och produktionsgolven.