Catering

Catering

För en livsmedelsverksamhet som producerar större mängder mer eller mindre komplexa produkter för vidare försäljning, inom verksamheten eller externt, finns i DANKOST PRO funktioner som underlättar det dagliga produktionsarbetet.

Produktionsapp och webshop

Webshop

Produktionen kan arrangeras efter prognoser eller efter aktuella beställningar t.ex. med DANKOST PRO´s webshop. En funktion som gör det möjligt för externa kunder eller interna avdelningar att beställa produkter. Olika prisgrupper och tidsvarianter kan upprättas och informationen lagras i systemet för att kunna användas i samband med inköp och produktion.

ProdApp

Med DANKOST PRO´s produktionsapp styrs produktionen och slutprodukterna registreras på olika lager. Allt skräddarsytt efter verksamhets behov.

Administratorn kan därigenom avgöra:

  • Hur mycket som skall produceras
  • Vad skall produceras och vad har vi redan på färdig på lager
  • Vilken avdelning skall producera det
  • I vilket stadie är produktionen nu
  • Vilket slutlager kommer produkten att läggas på
  • Behöver jag flytta produktionen (all nödvändig info om recept och inköp kommer då att uppdateras automatiskt)

Digitalisera och styr produktionen

Med produktionsmodulen kan verksamheten se hur mycket som skall fördelas och i vilka storlekar olika produkter skall packas. Systemet kan även registrera överproduktion så att lagret kan uppdateras.

Systemet kan registrera utportionerings alternativ både där det totala antalet slutprodukter är känt respektive okänt.

Utskrifter och rapporter

All information som finns i DANKOST PRO kan skrivas ut på olika former av rapporter, etiketter, recept och plock och distributionslistor. Rapporterna kan specialdesignas för att minska det manuella organisationsarbetet. Att skriva med färgade överstrykningspennor är ett minne blott.

Olika avdelningar inom verksamheten också på olika platser kan administrera olika funktioner i programmet samtidigt. Något som gör det enkelt att samarbeta, överblicka och uppdatera systemet.

Validoo

Dankost har genom ett nära samarbete med GS1 utvecklat funktioner som gör det enklare att integrera med GS1 och Validoo. I DANKOST PRO funktionen finns färdiga fält med termartiklar länkade till GS1. Genom att utfylla dessa kan verksamheten göra färdiga mallar som kan användas gång på gång i samband med export till GS1. Bas information kommer därför att bara behöva skrivas in en gång något som såklart spar tid och minskar manuella fel i samband med GS1 integration.

Samtidiga användare på olika platser

DANKOST PRO ger möjlighet för flera lokaliteter. Antingen genom 100% delade data eller, att råvarorna delas men recepten kommer att bli låsta till en specifik lokalitet. På användargränssnittet är det möjligt att begränsa åtkomsten för att t.ex. skriva ut data.

Det gör det möjligt att arbeta samtidigt i systemet. Administrationen kan få feedback på processer och recept av produktionsenheten, information som sedan kan användas för produktutveckling och optimering av processer hos verksamheten.

Varianter av lösningen

Dankosts koncept består av licenser och undervisning eller ett komplett körklart system inklusive undervisning med Dankost som projektledare. För att förenkla övergången till systemet kan ett komplett färdigt system uppbyggas med recept, färdiga deklarationer, produktionslistor med mera. Allt efter verksamhetens behov och önskemål. Att Dankost medarbetare har en bakgrund i livsmedelsbranschen gör att Dankost kan vara en aktiv partner angående produktionsförlopp och möjligheter för organisation och registrering.