Integration till Validoo

Exportera och importera till Validoo.

GS1 med Validoo i Sverige har utvecklat standardformulär som används över hela världen och denna tjänst finns integrerad i DANKOST PRO. Genom ett samarbete mellan GS1 och Dankost finns i programmet funktioner som gör importering och exportering av information enklare. Funktionen består av ett gränssnitt med en rad fält som kan användas för integreringen med Validoo. Med andra ord VCD.

Med recepten upprättade i DANKOST PRO finns redan information om ingredienser, näringsinnehåll, tillsatser och allergener. De exporteras till Validoo utan att de behöver skrivas in igen.

När en produkt upprättas i Validoo ställs en rad krav på vilka informationer som skall registreras. Tillsammans med GS1 har Dankost supplerat recepten i DANKOST PRO med de fält till registrering som Validoo kräver. Det kan vara producentens GLN nummer, produkt – och emballageinformation, landskod och mycket annat. All information till Validoo samlas således på samma ställe.

Information om recepten exporteras till Validoo direkt från receptet i DANKOST PRO. Vid export till Validoo förekommer en validering av de utfylda fälten, så att informationen exporteras felfritt. Det finns också en testfunktion för att se till att informationen är korrekt.

Produktspecifikationer till Validoo kan exporteras på upp till 6 språk.