Halvfabrikat och tillsatser

Det finns sätt att förkorta och förenkla etiketter och produktspecifikationer i DANKOST PRO. Genom att samla alla ingredienser kan texten förkortas och etiketter och produktspecifikationer kan anpassas efter behov.

DANKOST PRO hanterar sammasatta råvaror och halvfabrikat (råvaror som består av flera ingredienser) i råvaromodulen. De råvarorna upprättas på samma sätt som alla andra råvaror i DANKOST PRO men med de utvidgad funktionalitet när det gäller näringsdeklarationen.

Skillnaden är att det är möjligt att sätta upp ingredienser som kan läggas ihop med andra råvaror i näringsdeklarationen på den färdiga produkten.

Här är ett exempel på; Halvfabrikat, som består av 50% vetemjöl och 50% vetekli. Det används i ett recept som redan innehåller vetemjöl. DANKOST PRO kommer här kunna summera vetemjölet och bara skriva det en gång på näringsdeklarationen. Vetemjöl visas i fallande ordningsföljd i förhållande till den samlade mängde vetmjöl.

Tillsatsgrupper

I DANKOST PRO finns möjligheten att upprätta tillsatser som råvaror inom en kategori. Det kan varat:ex  konserveringsmedel eller färgämnen, som grupperas med kategorinamn och sedan E-nummer eller tillsatsnamn. Exempelvis: Färgämnen (E100 E 101) Placeringen i parantesen är i fallande ordning. DANKOST PRO kommer då att på näringsdeklarationen samla tillsatser i samma kategori i en parantes i fallande ordning.