Näringsdeklaration

Med DANKOST PRO kan användaren göra avancerade beräkningar på näringsinnehållet och priser, både under produktutveckling och på färdiga produkter. Dessa kan sedan jämföras och skrivas ut som produktspecifikationer eller etiketter.

DANKOST PRO genererar ingrediensförteckningar i fallande ordningingsföljd med mängdangivelse / mängddeklaration
(QUID) samt en näringsdeklaration för produkten, avrundad efter gällande lagstiftning.

Är det tillsatser och allergener i produkterna kommer det att framgå på ingrediensförteckningen. Det finns funktioner i programmet som knyter allergener och allergena ingredienser till råvarorna. Alla allergena ingredienser upprättas en gång i allergenordboken. Därefter framhävs de automatiskt på näringsdeklarationen med fet eller kursiv skrift, VERSALER eller en kombination. Hur de visas är upp till den enskilda användare. DANKOST PRO kan också hantera tillsatser i råvarorna. De kan sedan visas som ett nummer, en text eller både och i innehållsförteckningen.

DANKOST PRO kan använda ett obegränsat antal råvaror som kan  upprättas på upp till 6 olika språk. Språken följer råvaran i recepten och möjliggör näringsdeklarationer på 6 olika språk på varje recept.

I DANKOST PRO finns en rad standardutskrifter, rapporter och specifikationer. Det är möjligt att arbeta vidare i dem eller få hjälp med det från Dankost. Programmet kan också användas för det slutgiltiga etiketterna och skrivas ut direkt med t:ex en industriskrivare. Datablad och produkspecifikationer upprättas i det implementerade designprogrammet på det valda språket och kan sedan skrivas ut till verksamhetens kunder och/eller visas på en hemsida.

Med kundens egna data på råvaror upprättade i Dankost Pro näringsdeklareras alla produkter efter de nyaste riktlinjer från EU – förordningen 1169/2011, som trädde i kraft i december 2014. Den omfattar bland annat ändrad ordningsföljd på näringsämnen, formatering av allergener i ingrediensförteckningen och märkningen av salt.

Mängdangivelse

Med DANKOST PRO finns möjligheten att göra mängdangivelser i procent, gram (QUID) på en eller flera af ingredienserna i samband med deklarationen.

Etiketter/ produktspecifikationer

Genom det integrerade designprogrammet kan recept och produktionslistor skrivas ut som produktspecifikationer eller som etiketter direkt från DANKOST PRO.

Verksamheten kan skräddarsy sina utskrifter och sätta upp informationen efter behov. Bilder eller logo kan enkelt tillföras. Etiketterna kan utskrivas direkt från DANKOST PRO till olika filformat, både grafiskt, som textbehandling, PDF samt teknisk information t:ex CSV

Programmet är kompatibelt med alla windowsbaserade skrivare.

Klick här för att läsa flera funktioner angående näringsdeklaration