Språkvariation

Dankost Pro kan användas till språkvarianter inom livsmedel

När en råvara upprättas i DANKOST PRO finns möjligheten att samtidigt översätta råvaran till 5 andra språk (fler tillkommar). Så snart det är gjort framställs näringsdeklarationer och produktspecifikationer automatiskt på det önskade språket och alltid med liknande och korrekt översättning.

Programmet hanterar i dagsläget 6 språk med vilka som skall användas är upp till administratorn

Dankost erbjuder konsulenthjälp med översättning och inläsning av översatta texter. Det görs med fördel i samband med uppstarten av systemet då mycket data skall översättas eller skrivas in.

DANKOST PRO finns som utgångspunkt på danska men finns också på svenska, norska och engelska. Språkvalet styrs av användaren och kan därför vara individuellt inom företaget. T:ex kan den svenska avdelningen använda programmet på svenska och den danska på danska. Det gör systemet flexibelt över längre avstånd. Med programmet kommer en manual på engelska eller danska.

Användargränssnitt

DANKOST PRO styrs av den enskilde användaren då det nödvändiga rättigheterna tilldelas baserade på det arbetsuppgifter som skall utföras. Användarna kan vara administrator, kunna ändra, upprätta eller kanske bara läsa och skriva ut information. Rättigheterna sätts upp per modul och kan därefter styras på detaljnivå

Användaren kan också tillpassa menyer, kolonner, färger med mera efter behov och smak. Detta görs via klassiska funktioner kända från Windows. Det är naturligtvis möjligt att göra en engångsuppsättning eller spara visningen som den nya standaren på användarnivå.

Hos stora företag finns ofta en önskan från IT-avdelningen om att centralt tillgå  verksamhetens olika system. Med DANKOST PRO kan tillgången styras direkt via AD (Active Directory), som hanteras av IT-avdelningen. Det ger en extra säkerhet mot att företagshemligheter försvinner från verksamheten då användare automatisk läggs ner.

DANKOST PRO kan användas samtidigt av ett obegränsat antal användare, dock inte fler än köpta licenser.