Produktutveckling

DANKOST PRO är mycket fördelaktigt i samband med utvecklingen av nya produkter. Med råvarorna registrerat i databasen finns all nödvändig data.

Därefter finns möjligheter att snabbt och enkelt skapa nya produkter ändra och byta ingredienser i redan existerande produkter, ändra t:ex näringsinnehåll. Därefter kan man lägga till övriga omkostningar för produktionen, ändra batchstorlekar eller förpackningsvikt och anpassas den tänkta slutproduktionen och de nya produkterna. Justera pris eller utveckla nya smaker och varianter.

Vattenförångning och fetavskiljning kan registreras och användas för att få en precis data under processen. Programmet kan också beräkna bland annat densitet, volymfyllnad, fruktprocent och viskositet.

Produkter och recept som används i slutrecepten upprättas som delrecept. Dessa delrecept ingår som ingredienser på samma sätt som råvaror som levereras av en leverantör. Det kan vara en tryffelmassa som ingår i olika chokladbitar, grunddeg (t:ex surdeg), som ingår i olika slags bröd, eller en dressing som ingår i olika sallader. Dankost kallar det ”produkt i produkten” och klarar utan problem 20 nivåer.  Näringsdeklarationen hämtar information från alla nivåer och deklarerar ingredienserna i fallande ordning. Det finns också möjligheter att göra under-deklarationer på t:ex en ask choklad med 6 bitar. Detta er relevant då EU-förordningen enbart föreskriver att det skall vara en samlad deklaration på förpackningen. I vissa fall kunde det ju vara bra att visa allergener per produkt i asken.

Det finns också verktyg för att räkna på hur mycket en viss råvara bidrar med av t:ex fett i slutprodukten. Det gör utvecklingen av fettfattiga produkter enklare och mer överskådlig. Det finns även möjligheter att spara olika varianter av produktdata så att man kan jämföra det olika produkterna i utvecklingsprocessen. Olika versioner av recepten kan sparas som PDF i DANKOST PRO som dokumentation

I kalkulationsmodulen kan programmet prisberäkna recepten på bakgrund av ett fast försäljningspris eller fast täckningsgrad med eller utan moms.

Varor och produkter kan upprättas för alla typer av kunder med fritt antal olika försäljningspriser per produkt.