Skrota excelarket!

Med DANKOST PRO kan näringsberäkning, produktutveckling och en komplicerad ingrediensmatrix i Excel vara en del av de förgångna.

Idag använder många livsmedelsföretag fortfarande Excel till administration av deras produktportfölj. I normala fall består denna portfölj av en komplicerad lista med ingredienser kombinerat med en hel del flikar, funktioner och koder som få medarbetare har ingående kunskap kan uppdatera och har kunskap om.

Med DANKOST PRO organiseras all denna data digitalt i ett program. Data kan enkelt uppdateras och då uppdateras automatisk hela databasen med den nya informationen. Dessutom ger DANKOST PRO användarna möjlighet att arbeta samtidigt i systemet med ett obegränsat antal användare.

Vem som kan ändra och uppdatera i programmet och databasen kontrolleras av företagets administrator. Men lika viktigt är att användare rättigheterna kan kontrolleras och integreras med verksamhetens AD (Active Directory), något som ger en extra säkerhet

Det finns också stora fördelar i samband med dokumentation. Med förenklad revision och granskning av företagets data. Verksamheten kommer också med stor sannolikhet spara tid i samband med revisioner då dokumentationen av korrekta beräkningar minimeras eller helt försvinner.

Skulle det vara lagändringar i förhållande till näringsdeklarationer uppdateras DANKOST PRO med de nya reglerna, så att näringsdeklarationer beräknas korrekt. Det är därför inte nödvändigt att ändra en massa i Excel.

Kort sagt DANKOST PRO är lösningen om ni fortfarande sitter med tunga, svårjobbade excelark!.