Uncategorised

Näringsdeklaration

Näringsdeklaration

Om man vill vara säker på vad man får i sig är det viktigt att läsa på näringsdeklarationen på alla varor i butiken. Ibland kan det vara svårt att tyda det som står så här kommer en liten guide till vad man ska tänka på.

Kryddor

Om det står kryddor och sedan flera kryddor inom parentes så betyder det vanligen att den som står först ingår i mest mängd och sedan i minskande del.

Allergi

Är du allergisk mot någon ingrediens är det än mer viktigt att läsa innehållsförteckningen. Det kan vara så att det finns restprodukter eller att du inte tänker att den produkten ska innehålla det men ändå gör det. De vanliga allergenerna är skrivna med fet, versaler eller kursiv stil för att lätt kunna hittas i innehållsförteckningen.

RDI

En tabell brukar framgå där det står RDI. Detta innebär hur stor andel av det dagliga intaget denna del står för. Tex en viss vitamin. Det är då räknat som ett snitt för dagligt intag som rekommenderas av livsmedelsverket.

Streckkoden

Vill du registrera det du äter så finns flera program som kan läsa av streckkoden. I streckkoden finns all information om innehåll lagrat. När man scannar av streckkoden i en app som registrerar matintag kan man då få upp hela innehållsförteckningen för denna produkt.